Thi đấu tuần: Hôm nay

Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần:
Videographer Carlos van Oostrum
43
Videographer Logic FreeMind
28
Videographer PK video Films
13
Videographer Medio Limón
12
Videographer Slashed Pictures
12
Videographer Рустам Курбанов
11
Videographer Henrique Ogata No3 Filmes
11
Videographer Trocin Florin|Lulu Film
10
Videographer Евгений Голливуд
9
Videographer Golden Legend
9
Videographer Alex Cupid
8
Videographer Oneshchak Production
8
Videographer Al Agua Cinema
7
Videographer Eduard Carp
7
Videographer GOLD VISION GROUP
7
Videographer Ivo Vartanian
7
Videographer Vovka Kozubskyy
7
Videographer Miguel Lobo
7
Videographer Igor Catrinescu
6
Videographer Evgeniy Romanov
6
15 — 21/02/2019
14 — 20/02/2019
13 — 19/02/2019Đã thanh toán
12 — 18/02/2019
11 — 17/02/2019
10 — 16/02/2019
09 — 15/02/2019