Thi đấu tuần: Hôm nay

Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần:
Videographer Carlos van Oostrum
43
Videographer Logic FreeMind
28
Videographer Juergen Holcik
15
Videographer PK video Films
13
Videographer Oneshchak Production
13
Videographer Evgeny Hollywood
12
Videographer Medio Limón
12
Videographer Slashed Pictures
12
Videographer Рустам Курбанов
11
Videographer Henrique Ogata No3 Filmes
11
Videographer Trocin Florin|Lulu Film
11
Videographer Eduard Carp
10
Videographer Ivo Vartanian
10
Videographer Al Agua Cinema
9
Videographer Golden Legend
9
Videographer Dima Vutcariov
8
Videographer Patrick M.
8
Videographer Alex Cupid
8
Videographer Vovka Kozubskyy
8
Videographer Bogdan Parfentyev
8
24 — 30/08/2019
23 — 29/08/2019
22 — 28/08/2019
21 — 27/08/2019Đã thanh toán
20 — 26/08/2019
19 — 25/08/2019
18 — 24/08/2019