Videographer Vitaly Vedeneev
Videographer

Vitaly Vedeneev

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
17
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 11 tháng 12 năm 2017
Hoạt động gần đây
5
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Vitaly Vedeneev đến từ Грёзы, đám cưới
12
lượt thích
16
Nhận xét
Videographer Vitaly Vedeneev đến từ С обложки, sự kiện, đám cưới
8
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Vitaly Vedeneev đến từ Любить!, đám cưới
7
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Vitaly Vedeneev đến từ Promise, đám cưới
6
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Vitaly Vedeneev đến từ Under passion, đám cưới
8
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Vitaly Vedeneev đến từ Silent love., đám cưới
4
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Vitaly Vedeneev đến từ about Prince and Snow White, đám cưới
6
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Vitaly Vedeneev đến từ Shiny. Wedding of Radion & Sasha, đám cưới
5
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Vitaly Vedeneev đến từ Essence. Wedding of Igor & Katya, đám cưới
5
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Vitaly Vedeneev đến từ No doubt, cầu hôn, đám cưới
12
lượt thích
9
Nhận xét
Videographer Vitaly Vedeneev đến từ Twisted. Michael & Polina, cầu hôn, video âm nhạc, đám cưới